Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

04 Lip 2011

ČLANAK: Sustavi upravljanja u organizacijama

Izvor: www.poduzetnistvo.org · Autor: Josip Britvić  

ČLANAK: Sustavi upravljanja u organizacijama

Niska razina znanja i svijesti o prednostima koje donose sustavi upravljanja organizacijama jedan je od glavnih uzroka niske razine implementiranosti sustava upravljanja u organizacijama u RH. Nepostojanje standardiziranih sustava upravljanja koji sadrže alate za analiziranje rizika, smanjivanje utjecaja rizika na poslovanje te mnoštvo ostalih smjernica koje donose međunarodno priznati sustavi upravljanja mogu značajno negativno utjecati na poslovanje i životni ciklus organizacija, bez obzira na veličinu, strukturu ili oblik vlasništva organizacija. Globalizacija, razvoj tržišta i industrija te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. U usporedbi sa razvijenim gospodarstvima, razina implementiranosti standardiziranih i međunarodno priznatih sustava upravljanja u RH je vrlo niska. Cilj ovog članka je povećati svijest i znanje svih onih koji sudjeluju u radu organizacija, a naročito onih koji imaju upravljačku funkciju.

Sustav upravljanja implementiran u organizaciji pruža radni okvir unutar kojeg se ostvaruju željeni rezultati promatrane organizacije na efikasan i učinkovit način. Drugim riječima sustav upravljanja je „način na koji želimo da posao bude obavljan“. Sustav je skup elemenata koji su međusobno povezani i koji djeluju zajedno. Sustav upravljanja je dokumentirana i testirana „korak-po-korak“ (eng. step-by-step) metoda koja je usmjerena na funkcioniranje organizacije kroz standardne prakse. Sustav upravljanja je sustav kojim se pomoću utvrđene politike i ciljeva organizacije ti ciljevi i ostvaruju. Cilj svake uprave je postaviti organizaciju u kojoj svatko točno zna što, tko, kada, kako i gdje treba učiniti da bi se ostvario plan. Sustavi upravljanja su modeli koji upravama organizacija u tome pomažu. Postoji širok spektar različitih sustava upravljanja koji pokrivaju razna područja djelovanja. Sustav upravljanja može se na primjer baviti problematikom kvalitete, zdravlja i sigurnosti ili pak problematikom energetske učinkovitosti.

Sustavi upravljanja u organizacijama mogu se implementirati i održavati pojedinačno, međutim sve je češća primjena integriranih sustava upravljanja. Integrirani sustav upravljanja je skup dvaju ili više različitih pojedinačnih sustava upravljanja uklopljenih u jedan međusobno usklađen sustav upravljanja. Sve češća implementacija integriranih sustava upravljanja u organizacije ukazuje kako organizacije prepoznaju prednosti koje donose integrirani sustavi upravljanja. Najčešći primjeri implementiranih integriranih sustava upravljanja odnose se na sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, sigurnošću i zaštitom zdravlja.

Kao što je u uvodu već navedeno, postoji niz različitih sustava upravljanja organizacijama. U posljednjih 50-tak godina najčešće u upotrebi mogu se sresti sustavi upravljanja razvijeni od strane ISO. ISO je međunarodna nevladina organizacija za standardizaciju koja postoji od 1946. godine, kada je osnovana u Bruxellesu. ISO razvija niz normi (sustava upravljanja) čija je osnovna namjena zaštiti kupca/korisnika, zaposlenika i okoliš uvijek i na svakom mjestu. Norme se donose na međunarodnoj i nacionalnoj razini, a mogu biti vezane uz kvalitetu, sigurnost, okoliš, energetsku učinkovitost i slično. U hrvatskoj praksi najčešće se implementiraju sljedeće norme (sustavi upravljanja):
• ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom
• ISO 14001:2004 – sustav upravljanja okolišem
• OHSAS 18001:2007 – sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja
• ISO 22000/HACCP – sustav upravljanja sigurnošću hrane
• ISO 26000:2010 – sustav upravljanja socijalnom odgovornošću
• ISO 27001:2005 – sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
• ISO 50001:2010 – sustav upravljanja energetskom učinkovitošću.

Postoje još niz primjenjivanih sustava upravljanja kao što su:
• 20 ključeva
• Six sigma
• Lean menadžment i ostali.

1) ISO 9001:2008: Sustavi upravljanja kvalitetom, odnosno norme kvalitete specifične za proizvod potekle su pedesetih godina iz SAD-a, gdje su već postojali visoki zahtjevi glede kvalitete u vojnom području. ISO 9001:2008 definira zahtjeve na sustav upravljanja kvalitetom pri razvoju, proizvodnji i pružanju usluga. Norma ISO 9001 je generička norma, dakle može se primijeniti u svim oblicima organizacija. Osnovni ciljevi primjene ISO 9001:2008 su postizanje zadovoljstva kupca, postizanje trajnog poboljšavanja svih procesa u organizaciji. Međunarodno priznata norma ISO 9001:2008 je općenita. To nije norma nekog određenog proizvoda, već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Jednostavno rečeno ISO 9001:2008 je dobra poslovna praksa pretočena u zahtjeve norme.

2) ISO 9004:2009: Norma ISO 9004:2009 temelji se na normi ISO 9001 međutim donosi mnogo širi spektar zahtjeva okrenutih samom menadžmentu organizacija. Norma ISO 9004 donosi velik broj konkretnih alata i smjernica za učinkovitije upravljanje organizacijama. Ova norma donosi brojne alate i smjernice koje pomažu upravama poduzeća da postignu održivi razvoj, djeluju preventivno i smanjuju potencijalne rizike, unaprjeđuju odnose sa zainteresiranim stranama i sl.

3) ISO 14001:2004: Definira zahtjeve na sustav upravljanja okolišem te je kompatibilan sa normom ISO 9001. Norma ukazuje na potrebu za definiranjem značajnih aspekata putem kojih organizacija utječe na okoliš. Kako bi se postigao održivi rast i razvoj svjetskog gospodarstva pokazala se potreba za uvođenjem međunarodnog standarda koji će sadržavati sve važeće zakonske zahtjeve te dodatne ekološke zahtjeve. Problemi nastali usklađivanjem zakonske regulative sa EU, u zadnje 3 godine izašao je niz novih zakona i pravilnika koji nisu na pravi način implementirani u organizacije, trebaju se otkloniti prilikom implementacije ove norme. Koristi od primjene norme:
• Smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš
• Podizanje svijesti zaposlenih
• Međunarodno prihvaćen sustav upravljanja
• Bolji odnosi sa lokalnom zajednicom
• Pristup širem tržištu.

4) OHSAS 18001:2007: OHSAS 18001:2007 je međunarodno prihvaćena specifikacija koja definira zahtjeve za uspostavljanje, implementaciju i održavanje sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja (OHSAS). Specifikacija OHSAS 18001:2007 je razvijena kroz suradnju brojnih akreditacijskih kuća i nacionalnih standardizacijskih tijela. OHSAS 18001 je kompatibilan sa sustavima upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i okolišem (ISO 14001). U većini zemalja uspostavljanje sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja je zakonska obaveza poduzeća. OHSAS 18001:2007 daje okvir za sistematski pristup planiranju, implementaciji, upravljanju i unaprjeđivanju sustava ZNR (zaštite na radu). Obično se koristi (financijske) od primjene specifikacije OHSAS 18001:2007 ne vide odmah, ali one su prisutne kroz:
• smanjenjem bolovanja uzrokovanih ozljedama na radu i profesionalnim bolestima
• smanjenjem troškova oštećene i uništene opreme i radnih prostora
• kvalitetnija obuka zaposlenika za rad na siguran način
• bolja produktivnost
• smanjenje prigovora kod inspekcijskih nadzora
• bolja marketinška slika poduzeća - sve je veći broj kupaca koji od dobavljača traže dokaze da brinu o sigurnosti i zaštiti zdravlja.

5) ISO 22000/HACCP: Sustav upravljanja sigurnošću hranom osigurava organizacije koje sudjeluju u lancu prehrane od pojave opasnosti, rizika ili povrede. Kratica HACCP u prijevodu znači analiza opasnosti kritičnih kontrolnih točaka. Provođenje načela HACCP-a zakonski su uvjet za većinu proizvođača hrane u EU i SAD. HACCP je sustav analize procjene opasnosti, koje neposredno utječu na zdravstvenu ispravnost namirnica i određuje mjere za njihovu kontrolu. Temelji se na sustavu koji razmatra što bi u svakoj pojedinoj fazi moglo poći krivo. HACCP identificira potencijalne opasnosti u svim fazama proizvodnje i utvrđuje kontrolu potrebnu za uklanjanje i svođenje rizika na najmanju moguću mjeru.

6) ISO 26000:2010: Norma ISO 26000:2010 je jedna od najmlađih iz porodice ISO normi. Međunarodna norma ISO 26000 nastala je na temelju norme SA8000 koju je razvila agencija SAI (Social Accountability International) te je tijekom 2009.g. akreditirana od SAAS agencije (Social Accountability Accreditation Services). Sustav upravljanja socijalnom osjetljivošću osigurava smjernice za sve vrste organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili položaj. Smjernice se odnose na: koncepte, pojmove i definicije vezane uz društvenu odgovornost, trendove i obilježja društvene odgovornosti, načela i prakse koje se odnose na društvenu odgovornost, osnovne teme i pitanja društvene odgovornosti, integracije, provedbu i promicanje društveno odgovornog ponašanja u cijeloj organizaciji, kroz svoje politike i prakse, te u okviru svoje sfere utjecaja. ISO 26000:2010 je norma namijenjena da pomogne organizacijama u održivom razvoju. Namjera je potaknuti ih da povećaju pravnu usklađenost, te da je društvena odgovornost temeljna dužnost bilo koje organizacije. To je namijenjeno za promicanje zajedničkog razumijevanja u području društvene odgovornosti.

7) ISO 27001:2005: Norma ISO 27001:2005 definira zahtjeve na sustav upravljanja informatičkom sigurnošću, sigurnošću informacija. Informacijska sigurnost je temelj modernog poslovanja jer postoje veliki rizici od gubitka ili krađe informacija te takav događaj predstavlja velik problem u poslovanju poduzeća. Norma ISO 27001 do sada se najčešće implementirala u organizacijama iz sektora bankarstva, internet poslovanja i telekomunikacija.

8) ISO 50001:2010: ISO 50001 će uspostaviti okvir za učinkovito upravljanje energijom za industrijska postrojenja, komercijalne objekte ili cijele organizacije. Prednost je što norma ima ciljanu široku primjenjivosti u svim gospodarskim sektorima. Procjenjuje se da bi standard mogao utjecati na smanjenje do 60% svjetske potrošnje energije. Dokument se temelji na zajedničkim elementima koji su zajednički svim ISO standardima upravljanja. Norma će osiguravati visoku razinu usklađenosti sa ISO 9001 i ISO 14001. ISO 50001 će pružiti sljedeće pogodnosti:
• okvir za integriranje energetske efikasnosti
• bolje korištenje postojeće energetske infrastrukture organizacija
• Benchmarking
• mjerenje, dokumentiranje, izvješćivanje i poboljšanje energetske intenzivnosti i njihov utjecaj na smanjenje projicirane emisije stakleničkih plinova (GHG).

Transparentnost i komunikacija o upravljanju energetskim resursima te gospodarenje energijom primjenom najbolje prakse. Potrebna je procjena prioriteta i primjena novih energetski učinkovitih tehnologija te novi okvir za promicanje energetske učinkovitosti u cijelom lancu opskrbe gospodarenje energijom. Norma će pridonijeti poboljšanjima u kontekstu projekata smanjenja emisije stakleničkih plinova. ISO 50001 je projekt razvijen od strane ISO odbora/PC-242, odjel gospodarenja energijom. Četrdeset i dvije zemlje članice ISO sudjeluju u razvoju norme ISO 50001 i s još 10 koje sudjeluju kao promatrači. Trenutno je norma ISO 50001 u fazi petomjesečnog razdoblja promatranja i glasovanja od strane nacionalnih tijela koja su članovi ISO organizacije. Ako će ishod glasovanja biti pozitivan tada se očekuje objava norme do kraja prvog kvartala 2011.g.

Globalizacija, razvoj tržišta i industrija te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. Razina implementiranosti standardiziranih i međunarodno priznatih sustava upravljanja na području RH a u odnosu EU je niska. Od 2000.g. može se uočiti konstantan rast broja novo certificiranih organizacija. Međutim, ekonomska kriza u kojoj se hrvatsko gospodarstvo još uvijek nalazi, usporavaju značajniji rast razine implementiranosti sustava upravljanja u organizacijama u RH. Analizom dostupnih podataka i povezanosti rasta novoizdanih certifikata te rasta realnog BDP-a može se zaključiti da postoji međusobna povezanost između tih dviju varijabli. Komparativnom analizom kretanja broja certificiranih sustava upravljanja u organizacijama u razvijenim gospodarstvima i broja certificiranih sustava upravljanja u organizacijama u RH može se uočiti veliki negativni jaz u kojem gospodarstvo RH uvelike zaostaje za svjetskim prosjekom. Približavanjem ulaska RH u EU, te oporavkom hrvatskog gospodarstva očekuje se povećanje broja implementiranih sustava upravljanja u svim vrstama organizacija, bez obzira na strukturu, vlasništvo ili veličinu, te se očekuje povećanje broja novo certificiranih organizacija.

LITERATURA
1. International Organization for Standardization (2009): ISO 9000 Quality management, Edition 12, Geneva-Switzerland, ISO
2. Jeynes J. (2002): Risk Management – 10 Principles, Oxford, Butterworth-Heinemann
3. Krueger D. (2009): Intermediate Macroeconomics, Philadelphia, University of Pennsylvania
4. Lareau W. (2003): Office Kaizen, Milwaukee, American Society for Quality
5. Lazibat T. (2009): Upravljanje kvalitetom, Zagreb, Profil
6. Lazibat T. (2005): Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Zagreb, Sinergija
7. Zgombić H. (2002): Business Dictionary 2.0, Zagreb, Zgombić & Partneri
8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu (22.01.2011.)
9. http://www.dzs.hr (22.01.2011.)
10. http://www.kvaliteta.net (22.01.2011.)


Komentari članka

Vezani članci

Alat top-menadžera za povećavanje uspješnosti promjena

04.04.2016.

Brze pobjede niskorizične su odluke, jednostavna rješenja i lako dohvatljiva unapređenja koja se mogu primijeniti u prva ...

Podravka: Novi model upravljanja tržištima

14.01.2015.

Novim se modelom upravljanja tržištima smanjuje dosadašnja razina kompleksnosti upravljanja, što ima za ...

Otvoreni pregovori o slobodnoj trgovini između SAD i EU

19.06.2013.

U roku naredne dvije godine postići će se dogovor o ukidanju carina i trgovinskih barijera, ali i o uspostavi zajedničkih standarda u kvalitetu, ali i u pogledu zajedničkih normi...

Deset hrvatskih tvrtki dobilo AAA certifikat poslovne izvrsnosti

13.06.2013.

Deset hrvatskih tvrtki dobilo je danas prvi put AAA certifikat poslovne izvrsnosti koje dodjeljuje tvrtka Bisnode Hrvatska, izvijestili su iz te tvrtke...

Unatoč krizi, ulažu u ljude i nove strojeve

09.01.2013.

Jedna od respektabilnijih baranjskih tvrtki, koja unatoč globalnoj krizi i sveopćoj recesiji uspjeva “spajati kraj s krajem”, pa čak i više od toga, zasigurno je Bor-plastika...

Tag cloud

 1. 1984 članka imaju tag hrvatska
 2. 2017 članka imaju tag turizam
 3. 1564 članka imaju tag financije
 4. 1282 članka imaju tag izvoz
 5. 1043 članka imaju tag svijet
 6. 866 članka imaju tag zapošljavanje
 7. 1001 članka imaju tag trgovina
 8. 1031 članka imaju tag poljoprivreda
 9. 862 članka imaju tag investicije
 10. 943 članka imaju tag ict
 11. 690 članka imaju tag poduzetništvo
 12. 685 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 13. 982 članka imaju tag EU
 14. 881 članka imaju tag industrija
 15. 780 članka imaju tag menadžment
 16. 929 članka imaju tag kriza
 17. 601 članka imaju tag maloprodaja
 18. 561 članka imaju tag marketing
 19. 390 članka imaju tag poticaji
 20. 501 članka imaju tag krediti
 21. 517 članka imaju tag tehnologija
 22. 437 članka imaju tag obrazovanje
 23. 276 članka imaju tag potpore
 24. 402 članka imaju tag prehrambena industrija
 25. 358 članka imaju tag hotelijerstvo
 26. 351 članka imaju tag eu fondovi
 27. 359 članka imaju tag gospodarstvo
 28. 439 članka imaju tag banke
 29. 384 članka imaju tag hnb
 30. 427 članka imaju tag dzs
 31. 313 članka imaju tag osijek
 32. 372 članka imaju tag porezi
 33. 334 članka imaju tag agrokor
 34. 385 članka imaju tag vlada
 35. 302 članka imaju tag hgk
 36. 346 članka imaju tag energetika
 37. 269 članka imaju tag poduzetnici
 38. 288 članka imaju tag opg
 39. 387 članka imaju tag BDP
 40. 344 članka imaju tag recesija