Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

24 Svi 2021

Što svaki poduzetnik treba znati o porezu na dobit?

Izvor: privredni.hr · Autor: Ilijana Grgić / Franjo Maltar  

Što svaki poduzetnik treba znati o porezu na dobit?

Porezi su prisilna davanja koja bez izravne i trenutačne protuusluge država uzima od osoba i poduzeća, oni su najvažniji i najizdašniji javni prihod. Vlasnik tvrtke RB Unigenito i predsjednik Udruženja računovođa HGK Davor Brkić pojašnjava na što trebaju obratiti pozornost svi oni koji se bave poduzetništvom u Hrvatskoj te po kojim osnovnim pravilima funkcionira porezni sustav.

Kakav je porezni sustav RH?

Porezni sustav u RH može se podijeliti na državne poreze koji su prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, županijske poreze – prihodi su županijskog proračuna, općinske ili gradske poreze koji su prihodi općinskih/gradskih proračuna, zajedničke poreze u kojima se prihodi dijele po propisanom ključu, a dio pripada državnom, dio županijskom, dok dio općinskom/gradskom proračunu te naknade za priređivanje igara na sreću.

Ili, ako ćemo gledati ono što se oporezuje, onda to možemo podijeliti na oporezivanje dohotka - npr. porez na dohodak (fizičkih osoba), porez na dobit (pravnih osoba), oporezivanje potrošnje, npr. PDV, trošarine, porez na potrošnju te oporezivanje imovine – npr. porez na kuće za odmor, porez na nasljedstva i darove, porez na promet nekretnina, CMV porez na plovila te porez na dobitke od igara na sreću.

Kako se oporezuju hrvatska poduzeća?

Poduzeća u Hrvatskoj oporezuju se porezom na dobit, kojim se oporezuje dohodak (dobit) poduzeća. No, valja imati na umu da se u nekim slučajevima i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost mogu oporezovati porezom na dobit, na vlastiti zahtjev ili po sili zakona.

Članak 2. Zakona o porezu na dobit kaže:

Porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

(3) Porezni obveznik je i fizička osoba koja utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka ili koja počinje obavljati takvu samostalnu djelatnost ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

(4) Fizička osoba iz stavka 3. ovoga članka obveznik je plaćanja poreza na dobit ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000 kuna.

U prethodnim godinama značajnije se snizila stopa poreza na dobit, tako da je do nedavno postojala jedinstvena stopa od 20 posto poreza na dobit, koja je naknadno smanjena za subjekte s prihodom do 3.000.000 kuna na 12 posto te za subjekte s više od 3.000.000 kuna na 18 posto. U idućem krugu reformi taj je prag za oporezivanje po sniženoj stopi od 12 posto povećan na one s prihodima do 7.500.000 kuna.

Od 1. siječnja 2021. stopa za subjekte s prihodom do 7.500.000 kuna snižena je s 12 na 10 posto, dok za subjekte s prihodom većim od 7.500.000 kuna porez na dobit ostaje 18 posto.

Dakle, počevši od 1. siječnja 2021. svi obveznici plaćanja poreza na dobit iz čl. 2. Zakona o porezu na dobit plaćat će porez na dobit po stopi od 10 posto, dok za one s prihodima većim od 7.500.000 kuna stopa ostaje nepromijenjena, dakle i dalje iznosi 18 posto. Bitno je napomenuti da se akontacije za 2021. godinu, koje se računaju prilikom predaje prijave poreza na dobit za 2020. godinu (gdje je stopa obveze za 2020. za one s prihodima do 7.500.000 kuna po starom od 12 posto), računaju po novoj stopi od 10 posto.

Koje su moguće porezne uštede i optimizacija poslovanja?

Prije svega uvijek savjetujem da se analizira ono što predstavlja rashode u društvu, odnosno koji su uvjeti kako bi oni bili priznati. Prema članku 5. Zakona o poreza na dobit porezna osnovica jest dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama ovoga Zakona.

Rashodima poreznog razdoblja smatraju se rashodi koji su u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika i posljedica su obavljanja djelatnosti.

Naravno, uz odredbe Zakona i pravilnika o porezu na dobit, trebaju se imati na umu i odredbe HSFI-ja I MSFI-ja, ovisno o tome što društva primjenjuju te znati kako nešto može biti unaprijed plaćeni trošak ili odgođeni prihod pa u tom slučaju ne ulazi u ovu razliku prihoda ili rashoda.

Uzmimo za primjer osiguranje vozila, koje vrijedi od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2021. U ovom će slučaju u rashode (trošak) ići 50 posto tog iznosa, dok će drugih 50 posto predstavljati odgođeni trošak, odnosno sučelit će se s prihodima u idućem razdoblju.

Koji troškovi umanjuju, a koji je povećavaju poreznu osnovicu?

Ovo je malo nespretno sročeno pitanje. Dobit jest razlika prihoda i rashoda. Rashodi (ljudi vole reći troškovi) prema Zakonu o PD-u mogu biti porezno priznati ili porezno nepriznati.

Npr. prema čl. 6. poreznu osnovicu umanjuju: prihodi od dividendi i udjela u dobiti koji su utvrđeni na način propisan ovim Zakonom, prihodi od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela (nerealizirani dobici) ako su bili uključeni u poreznu osnovicu, prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja koja su u prethodnim poreznim razdobljima bila uključena u poreznu osnovicu, a nisu isključena iz porezne osnovice kao porezno priznati rashod, svota amortizacije koja nije bila porezno priznata u prethodnim razdobljima i sl.

Tome bih pridružio i poticaje i potpore koji također umanjuju osnovicu jer je godina koja je za nama, nažalost, mnoge primorala na apliciranje za npr. potpore za očuvanje radnih mjesta HZZ-u, u skladu s uvjetima koje su ispunjavali. Te potpore (neto iznos za pokrivanje plaća radnika i otpisani doprinosi) također umanjuju osnovicu poreza na dobit.

S druge strane, prema čl. 7. Zakona o porezu na dobit osnovica se povećava za npr.: rashode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela (nerealizirani gubici) ako su bili iskazani u rashodima, za svotu amortizacije iznad propisanih svota, za 50 posto troškova reprezentacije (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškova odmora, sporta, rekreacije, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor) u visini troškova nastalih iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom, za 50 posto troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi uporabe sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća, za manjkove na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak, za troškove prisilne naplate poreza ili drugih davanja, za kazne koje izriče mjerodavno tijelo, za zatezne kamate između povezanih osoba i druge rashode nabrojene u Zakonu o PD-u.

Jedna od stvari koja najviše zbunjuje poduzetnike jest razlika između računovodstvene i porezne dobiti, koje su dvije različite kategorije. Tako se može dogoditi da netko s računovodstvenim gubitkom bude u obvezi plaćanja poreza na dobit nakon uvećanja osnovice, što u tom slučaju još povećava računovodstveni gubitak.

Ili obrnuto, društvo koje ima računovodstvenu dobit može proći bez plaćanja poreza na dobit ako nakon umanjenja ne ostaje porezne dobiti.

Što su porezno priznati troškovi, a koji to nisu i kako utječu na poslovni rezultat?

Porezno priznati troškovi jesu svi oni troškovi (rashodi) koji zapravo služe obavljanju djelatnosti, odnosno može se dokazati izravna korelacija između ostvarivanja prihoda i tih rashoda, naravno, uz ograničenja navedena u čl. 7. Zakona o porezu na dobit.

Koliko nas 'košta' isplata dobiti ili dohotka?

Prvo bih ispravio ove pojmove. Društvo je obveznik poreza na dobit, dok je vlasnik (npr. fizička osoba) obveznik poreza na dohodak od kapitala i kapitalne dobiti.

Uzmimo jednostavan primjer. Društvo je imalo 200.000 kuna prihoda i 100.000 kuna rashoda. Ukupna dobit je, znači, 100.000 kuna. Ako nije bilo povećanja ili umanjenja, porez na dobit plaća se po stopi od 10 posto koliko iznosi za 2021. godinu, dakle, društvo plaća 10.000 kuna poreza na dobit.

Dakle, u društvu ostaje 90.000 kuna dobiti nakon oporezivanja.

Uprava društva donosi odluku o isplati te dobiti vlasniku te vlasnik plaća 10 posto poreza na dohodak od kapitala i kapitalne dobiti uvećano za prirez prema prebivalištu. Npr. izračun za Grad Zagreb = 90.000 x 10 posto = 9.000 kuna poreza + 9.000 kuna x 18 posto prireza = 1.620 kuna prireza.

Stoga prilikom isplate za društvo od 90.000 kuna zadržane dobiti, vlasniku se na njegov tekući račun isplaćuje 79.380 kuna. Ako gledamo ukupni efekt od ostvarene dobiti do isplate vlasniku društva, onda je to na 100.000 kuna dobiti zapravo čistih 79.380 kuna dobiti nakon oporezivanja ovih dvaju poreza.

Treba napomenuti kako je od 1. siječnja 2021. smanjena i stopa poreza na dohodak od kapitala s 12 na 10 posto. Ova stopa odnosi se i na sve isplate dobiti iz prijašnjih godina ako se isplaćuju nakon 1. siječnja 2021. godine.


Komentari članka

Vezani članci

Apsurdne posljedice državne pomoći tvrtkama u koronakrizi: Radnici sada zbog toga nemaju pravo na - povrat poreza

16.06.2021.

Ono što je izgledalo kao pomoć države, nekim se tvrtkama pretvorilo u problem. Budući da su prihvatile plaćanje davanja državi u ratama, njihovi su radnici za sada ostali bez povrata poreza.

Imate glavobolju zbog uvođenja eura? Doznali smo kada će u trgovinama biti istaknute dvostruke cijene i zašto ćete plaćati u kunama, a ostatak dobiti u eurima

14.06.2021.

Hrvatska planira uvesti euro već od 1. siječnja 2023., što znači da bismo se uskoro mogli početi privikavati na novu valutu i sve komplikacije koje dolaze s njom. Prelazak s jedne na drugu valutu iznimno je težak i mukotrpan proces koji zadaje glavobolje

Inflacija: kratki intermezzo prije zapleta

10.06.2021.

Teško je ostati hladan kada inflacija prijeđe 4% na godinu, kao u travnju u SAD-u. Kada sutra bude objavljena inflacija za svibanj, mnogi spekuliraju s još težim okvirom za donošenje odluka ako se brojka približi 5%. Uz to, početkom tjedna objavljena je F

Hladan tuš za domaće youtubere: Od danas moraju plaćati novi porez na zaradu ostvarenu u SAD-u. Donosimo detalje

09.06.2021.

Dvostruko oporezivanje prihoda ostvarenih u SAD-u, koje muči brojne hrvatske IT i druge tvrtke zbog nepostojanja sporazuma između dvije zemlje, od početka lipnja zahvatit će i domaće youtubere

Potvrđeno nam je - povrh PDV-a na male pakete, od 1.7. plaćat ćemo i dodatnu naknadu Hrvatskoj pošti

03.06.2021.

Hrvatska pošta potvrdila nam je da će zbog povećanog opsega posla vezanoga uz obradu pošiljaka iz trećih zemalja uvesti dodatnu naknadu za kontrolni pregled. Koliku, još nije odlučeno

Tag cloud

 1. 2113 članka imaju tag hrvatska
 2. 2208 članka imaju tag turizam
 3. 1394 članka imaju tag izvoz
 4. 1627 članka imaju tag financije
 5. 1205 članka imaju tag svijet
 6. 906 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 7. 1132 članka imaju tag poljoprivreda
 8. 1069 članka imaju tag trgovina
 9. 1035 članka imaju tag ict
 10. 897 članka imaju tag zapošljavanje
 11. 912 članka imaju tag investicije
 12. 1037 članka imaju tag EU
 13. 734 članka imaju tag poduzetništvo
 14. 938 članka imaju tag industrija
 15. 820 članka imaju tag menadžment
 16. 430 članka imaju tag koronavirus
 17. 945 članka imaju tag kriza
 18. 638 članka imaju tag maloprodaja
 19. 438 članka imaju tag poticaji
 20. 594 članka imaju tag marketing
 21. 536 članka imaju tag tehnologija
 22. 515 članka imaju tag krediti
 23. 401 članka imaju tag opg
 24. 396 članka imaju tag eu fondovi
 25. 312 članka imaju tag potpore
 26. 389 članka imaju tag hotelijerstvo
 27. 434 članka imaju tag prehrambena industrija
 28. 458 članka imaju tag obrazovanje
 29. 415 članka imaju tag porezi
 30. 390 članka imaju tag gospodarstvo
 31. 337 članka imaju tag osijek
 32. 439 članka imaju tag dzs
 33. 393 članka imaju tag hnb
 34. 440 članka imaju tag banke
 35. 398 članka imaju tag vlada
 36. 318 članka imaju tag hgk
 37. 335 članka imaju tag agrokor
 38. 408 članka imaju tag BDP
 39. 358 članka imaju tag energetika
 40. 269 članka imaju tag poduzetnici